KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Bělá pod Pradědem - Drátovna (Černý potok)
Tok: Černý potok
Stanice: Bělá pod Pradědem - Drátovna (Černý potok)
GPS: 50.15386°N, 17.18363°E
Obec: Bělá pod Pradědem
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Hladinoměrná stanice Černý potok - Drátovna se nachází na přemostění přes Černý potok (levostranný přítok Červenohorského potoka). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-066
Provozovatel stanice: Obec Bělá pod Pradědem
Příjemci varovných SMS zpráv:
Miroslav Kružík starosta obce Bělá pod Pradědem
Robert Neugebauer místostarosta obce Bělá pod Pradědem
Kamil Veselý Velitel SDH
Petr Kučák Zástupce velitele SDH
Josef Jelínek Člen povodňové hlídky, člen SDH
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
80
II.SPA pohotovost
120
III.SPA ohrožení
180
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=88&cs=23896
export evidenčního listu: 21.01.2022 22:16
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.