KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Blatnice pod Svatým Antonínkem (Svodnice)
Tok: Svodnice
Stanice: Blatnice pod Svatým Antonínkem (Svodnice)
GPS: 48.9461000°N, 17.4701°E
Obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem
ORP: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
Území obce Blatnice pod Svatým Antonínkem může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním roku Svodnice . Pro varování obce slouží hlásný profil kat. C   Blatnice pod Svatým Antonínkem , Svodnice. Ultrazvukový snímač výšky hladiny je umístěn na konstrukci mostu přes vodní tok Svodnice v blízkosti č. p. 131 ve východní části obce.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-015
Provozovatel stanice: Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starostka obce Blatnice p. Sv. Antonínkem Svatava Blahynková
Místostarosta obce Blatnice p. Sv. Antonínkem Ing. Antonín Hanák, MBA
Hasič Petr Buzík
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
150
III.SPA ohrožení
180
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50068#Blatnice-p-SvAn-H
export evidenčního listu: 14.06.2021 22:31
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.