KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Blatnička (Svodnice)
Tok: Svodnice
Stanice: Blatnička (Svodnice)
GPS: 48.9359000°N, 17.5294°E
Obec: Blatnička
ORP: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
Hlásný profil se nachází v obci Blatnička na mostu silnice č. III/05416 přes Svodnici, v ř. km 14,59 (DIBAVOD), v blízkosti obecního úřadu (čp. 163). Jedná se o 3 značky vodních stavů vyznačené na pilíři mostu odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená). Pokud v případě povodně zmizí všechny značky pod vodou je možno provizorně odměřovat výšku hladiny ve vodoteči od spodní částí nosné konstrukce mostu. Limity pro SPA jsou pak následující: I. SPA 155 cm, II. SPA 130 cm a III. SPA 110 cm.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-013
Provozovatel stanice: Obec Blatnička
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
78
II.SPA pohotovost
103
III.SPA ohrožení
123
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 26.04.2019 07:40
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.