KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Březolupy (Březnice)
Tok: Březnice
Stanice: Březolupy (Březnice)
GPS: 49.120486°N, 17.581301°E
Obec: Březolupy
ORP: Uherské Hradiště
Kraj: Zlinský
Hlásný profil kat. C se nachází v intravilánu obce na mostě přes Březnici u stadionu. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na mostní konstrukci. SPA jsou platná pro úsek: obec Březolupy . Majitelem a provozovatelem je obec Březnice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-0670-0-00
Provozovatel stanice: Obec Březolupy
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
240
II.SPA pohotovost
295
III.SPA ohrožení
320
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 2x denně
III.SPA 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 20.10.2021 06:12
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.