KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Brusné lávka u objektu č. p. 96 (Rusava)
Tok: Rusava
Stanice: Brusné lávka u objektu č. p. 96 (Rusava)
GPS: 49.36191°N, 17.66069°E
Obec: Brusné
ORP: Bystřice pod Hostýnem
Kraj: Zlínský
Hlásný profil, ve formě barevných značek na břehu opevnění toku, se nachází na lávce na kraji intravilánu obce u č. p. 96. Hlásný profil spravuje obec Brusné, která zároveň kontroluje vývoj povodňové situace a která dále informuje o vývoji stavu hladiny Rusavy ORP Bystřice pod Hostýnem a Chomýž.
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-124
Provozovatel stanice: Obec Brusné
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
160
III.SPA ohrožení
220
Četnost hlášení SPA
I.SPA 2x denně
II.SPA 3x denně
III.SPA každé 3h
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 22.06.2024 08:15
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.