KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Čaková (Čakovský potok)
Tok: Čakovský potok
Stanice: Čaková (Čakovský potok)
GPS: 50.04528°N, 17.55317°E
Obec: Čaková
ORP: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
Hladinoměrná stanice kategorie C Čaková (Čakovský potok) se nachází na přemostění přes Čakovský potok v obci Čaková v blízkosti č. p. 77. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Čaková. Obec dále varuje obce Zátor a Brantice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov). Provozovatelem profilu je obec Čaková. 
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-032
Provozovatel stanice: Obec Čaková
Příjemci varovných SMS zpráv:
Emilián Janča starosta obce Čaková
Ing. Salome Sýkorová starostka obce Zátor
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
50
II.SPA pohotovost
80
III.SPA ohrožení
100
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#42649#Cakova-H
export evidenčního listu: 17.05.2022 20:05
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.