KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Černá Voda (Černý potok)
Tok: Černý potok
Stanice: Černá Voda (Černý potok)
GPS: 50.31231°N, 17.15689°E
Obec: Černá Voda
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Automatické hladinoměrné čidlo kat. C s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Černý potok v obci Černá Voda. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Černá Voda. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovým orgánům obce Velká Kraš, města Vidnava a ORP Jeseník. Provozovatelem je obec Černá Voda.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-050
Provozovatel stanice: Obec Černá Voda
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda PK
místopředseda PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
120
II.SPA pohotovost
150
III.SPA ohrožení
180
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 2 x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: https://povodnovyportal.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: https://povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/124
export evidenčního listu: 29.01.2022 08:35
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.