KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Červená Voda (Březná)
Tok: Březná
Stanice: Červená Voda (Březná)
GPS: 50.0281993°N, 16.7752753°E
Obec: Červená Voda
ORP: Králíky
Kraj: Pardubický
Hlásný profil kat. C - značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou umístěny na mostu u č. p. 102. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Štíty, které se nachází níže na toku Březná a také informuje ORP Králíky. Čtení SPA od spodní hrany mostovky. Provozovatelem hladinoměru je obec Červená Voda.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-035
Provozovatel stanice: Obec Červená Voda
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
120
II.SPA pohotovost
80
III.SPA ohrožení
40
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 27.11.2021 16:22
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.