KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Chudčice (Chudčický potok)
Tok: Chudčický potok
Stanice: Chudčice (Chudčický potok)
GPS: 49.2933637°N, 16.4534502°E
Obec: Chudčice
ORP: Kuřim
Kraj: Jihomoravský
V místě vtoku do zatrubnění Chudčického potoka v ř. km 1,415 (pod silničním mostem na silnici III. třídy III/38529) se nachází hlásný profil kategorie C, Chudčice (Chudčický potok). Stupně povodňové aktivity (SPA) jsou stanoveny od horní hrany zatrubnění. Nadmořská výška hlásného profilu je 259,40 m n.m. Profil je směrodatný pro území obce Chudčice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-144
Provozovatel stanice: Obec Chudčice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
60
II.SPA pohotovost
30
III.SPA ohrožení
10
Četnost hlášení SPA
I.SPA 2 x denně
II.SPA 4 x denně
III.SPA 3 - hodinové hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 22.01.2022 22:31
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.