KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dobré (Kamenický potok)
Tok: Kamenický potok
Stanice: Dobré (Kamenický potok)
GPS: 50.2709°N, 16.2767°E
Obec: Dobré
ORP: Dobruška
Kraj: Královéhradecký
Hlásný profil kat. C se nachází v obci Dobré na mostku přes Kamenický potok nad koupalištěm.
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-011
Provozovatel stanice: Obec Dobré
Příjemci varovných SMS zpráv:
starosta obce
místostarosta obce
velitel hasičů
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
60
II.SPA pohotovost
80
III.SPA ohrožení
110
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny.cz/cz/#lvs#map#50107#Dobre-H
export evidenčního listu: 30.03.2020 12:21
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.