KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Dub nad Moravou (Morava)
Tok: Morava
Stanice: Dub nad Moravou (Morava)
GPS: 49.49736°N, 17.27436°E
Obec: Dub nad Moravou
ORP: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Hladinoměrná stanice kat. C ve správě městysu Dub nad Moravou se nachází na přemostění přes řeku Moravu v části Bolelouc. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou Úřady městysů Dub nad Moravou a Brodek u Přerova a OÚ Kokory. Městys dále varuje obce Věrovany, Citov a Císařov a město Tovačov, které jsou tokem ohrožovány. Dále městys informuje příslušné ORP (Olomouc).
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-121
Provozovatel stanice: Městys Dub nad Moravou
Příjemci varovných SMS zpráv:
starosta městyse Dub nad Moravou
místostarosta
Dub nad Moravou
obecní strážník
starosta městyse Brodek u Přerova
místostarosta Brodek u Přerova
starostka obce Kokory
místostarosta obce Kokory
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
440
II.SPA pohotovost
470
III.SPA ohrožení
510
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#533cdf58b
export evidenčního listu: 03.06.2020 15:46
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.