KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Francova Lhota (Senice)
Tok: Senice
Stanice: Francova Lhota (Senice)
GPS: 49.206581°N, 18.117642°E
Obec: Francova Lhota
ORP: Vsetín
Kraj: Zlínský kraj
Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Francova Lhota na mostní konstrukci poblíž nemovitosti č. p. 224. Majitelem a provozovatelem je obec Francova Lhota.
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-0420-0-00
Nejvyšší zaznamenaný stav: 104cm (22.5.2019)
Provozovatel stanice: Obec Francova Lhota
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
70
II.SPA pohotovost
90
III.SPA ohrožení
130
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: https://www.envimonitoring.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.envimonitoring.cz/cz/cs#lvs#graph#50591
export evidenčního listu: 11.08.2022 16:36
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.