KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Halámky (Lužnice)
Tok: Lužnice
Stanice: Halámky (Lužnice)
GPS: 48.8512402°N, 14.9103399°E
Obec: Suchdol nad Lužnicí
ORP: Třeboň
Kraj: Jihočeský
Hladinoměr leží na toku Lužnice 9 km proti proudu. Je umístěn na na povodní straně silničního mostu č. 103-002 přes Lužnici, který je součástí komunikace II/103 směřující od obce Halámky směrem na Dvory nad Lužnicí. Provozovatelem je město Suchdol nad Lužnicí.
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-006
Provozovatel stanice: Město Suchdol nad Lužnicí
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
170
II.SPA pohotovost
200
III.SPA ohrožení
230
Četnost hlášení SPA
I.SPA min 1x denně
II.SPA min 4x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.envimonitoring.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#50369#H-Halamky
export evidenčního listu: 11.08.2022 17:14
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.