KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Hodslavice (Zrzávka)
Tok: Zrzávka
Stanice: Hodslavice (Zrzávka)
GPS: 49.54988°N, 18.02631°E
Obec: Hodslavice
ORP: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Hladinoměrná stanice obce Hodslavice je vybudována na mostě přes Zrzávku v severní části obce u p. Merendy u komunikace směrem k Novému Jičínu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hodslavice. Obec dále varuje město Nový Jičín, které se nachází na toku Zrzávky pod obcí.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-074
Provozovatel stanice: Obec Hodslavice
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
183
II.SPA pohotovost
213
III.SPA ohrožení
253
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#23901#Hodslavice
export evidenčního listu: 25.05.2020 07:25
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.