KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Hostinné KRPA (Labe)
Tok: Labe
Stanice: Hostinné KRPA (Labe)
GPS: 50.5349938°N, 15.7384996°E
Obec: Hostinné
ORP: Vrchlabí
Kraj: Královehradecký
Hlásný profil kat. C. Hostinné KRPA (Labe) se nachází v areálu Krkonošských papíren na levém břehu.
Číslo hydrologického pořadí: 1-01-01-025
Provozovatel stanice: Povodí Labe s.p.
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
120
II.SPA pohotovost
140
III.SPA ohrožení
170
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: www.pla.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=47&oid=1
export evidenčního listu: 29.02.2024 21:36
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.