KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Jedlová (Zlatý potok)
Tok: Zlatý potok
Stanice: Jedlová (Zlatý potok)
GPS: 49.65988°N, 16.30964°E
Obec: Jedlová
ORP: Polička
Kraj: Pardubický
Hlásný profil vybavený vodočetnou latí se nachází v Jedlové u domu s č. p. 247. Hlásná služba obce Jedlová předává informace povodňové komisi města Bystré a ORP Polička.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-021
Provozovatel stanice: Obec Jedlová
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
20
II.SPA pohotovost
80
III.SPA ohrožení
100
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 22.01.2022 22:40
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.