KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Jeseník (Vrchovištní potok)
Tok: Vrchovištní potok
Stanice: Jeseník (Vrchovištní potok)
GPS: 50.2088°N, 17.2297°E
Obec: Jeseník
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Hlásný profil se nachází nad silničním mostem 453-004 na levém břehu Vrchovištního potoka. Platnost SPA: Jeseník-Dětřichov
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-080
Provozovatel stanice: Město Jeseník
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
55
II.SPA pohotovost
80
III.SPA ohrožení
100
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 11.12.2023 17:33
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.