KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Jevíčko (Žlíbecký potok)
Tok: Žlíbecký potok
Stanice: Jevíčko (Žlíbecký potok)
GPS: 49.63544°N, 16.70350°E
Obec: Jevíčko
ORP: Moravská Třebová
Kraj: Pardubický
Hlásný profil kat. C se nachází na přemostění přes Žlíbecký potok (přítok vodního toku Jevíčka) - cca 300 m nad vodní nádrží Žlíbka. Profil monitoruje hlídková služba města. Dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Chornice, které se nachází na toku Jevíčka pod městem a ORP Moravská Třebová. Provozovatelem hladinoměru je město Jevíčko.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-093
Provozovatel stanice: Město Jevíčko
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta města Jevíčka
Místostarosta města Jevíčka
Velitel JSDH
Vedoucí VH provozu
Zaměstnanec VHOS a. s. na úseku ČOV Jevíčko
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
51
II.SPA pohotovost
71
III.SPA ohrožení
81
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://cidla.mopos.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://cidla.mopos.cz/regions/5/
export evidenčního listu: 30.11.2022 21:15
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.