KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Jevišovice (Jevišovka)
Tok: Jevišovka
Stanice: Jevišovice (Jevišovka)
GPS: 48.99181°N, 15.98448°E
Obec: Jevišovice
ORP: Znojmo
Kraj: Jihomoravský
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází v Jevišovicích na silničním mostě přes Jevišovku. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje PO města Jevišovice. Informace dále předává PO ORP Znojmo a obcím Černín a Vevčice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-009
Průměrný vodní stav: 29 cm
Nejvyšší zaznamenaný stav: 135cm (29.3.2006)
Provozovatel stanice: Město Jevišovice
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta Jevišovic
Místostarosta Jevišovic
Velitel SDH Jevišovice
Poznámka:
V místě hlásného profilu kat. C se nachází rovněž hlásný profil kat. A (č. 365) provozovaný Povodím Moravy, s.p. Tento hlásný profil je sice vybaven automatickým přenosem dat a naměřená data jsou dostupná online, ale nelze z něj odesílat pro obec výstražné SMS.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
55
II.SPA pohotovost
65
III.SPA ohrožení
85
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.edpp.cz/zarizeni/jevisovice-jevisovka-/
export evidenčního listu: 18.06.2021 08:12
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.