KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok)
Tok: Bílý potok
Stanice: Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok)
GPS: 49.71073°N, 16.24682°E
Obec: Kamenec u Poličky
ORP: Polička
Kraj: Pardubický
Hlásný profil obce Sádek vybavený tlakovým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat a vodočetnou latí se nachází v obci Kamenec u Poličky u mostu na místní komunikaci za č. p. 120. Hlásná služba obce předává informace o vývoji povodňové situace povodňovým komisím obcí Sádek a Korouhev a povodňové komisi ORP Polička.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-014
Provozovatel stanice: Obec Sádek
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
140
III.SPA ohrožení
180
Četnost hlášení SPA
I.SPA 30 minut
II.SPA 10 minut
III.SPA 10 minut
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny.cz/cz/#chmi#graph#44624#HL-2-Sadek
export evidenčního listu: 20.04.2019 10:46
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.