KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok)
Tok: Bílý potok
Stanice: Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok)
GPS: 49.71073°N, 16.24682°E
Obec: Kamenec u Poličky
ORP: Polička
Kraj: Pardubický
Hlásný profil obce Kamenec u Poličky vybavený vodočetnou latí se nachází u mostu na místní komunikaci za č. p. 120. Hlásná služba obce předává informace o vývoji povodňové situace povodňovým komisím obcí Sádek a Korouhev a povodňové komisi ORP Polička.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-014
Provozovatel stanice: Obec Kamenec u Poličky
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
135
III.SPA ohrožení
180
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 20.01.2019 06:09
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.