KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Kateřinice (Kateřinka)
Tok: Kateřinický potok
Stanice: Kateřinice (Kateřinka)
GPS: 49.38673°N, 17.88148°E
Obec: Kateřinice
ORP: Vsetín
Kraj: Zlínský
Hladinoměr na vodním toku Kateřinka je umístěn na mostě pod č. p. 84 (říční km 3,6). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Ratiboř, která se nachází na toku Ratibořka pod obcí a ORP Vsetín. Provozovatelem je obec Kateřinice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01
Provozovatel stanice: Obec Kateřinice
Příjemci varovných SMS zpráv:
Vojtěch Zubíček, Ing. předseda povodňové komise
Lubomír Navrátil velitel jednotky SDH
Kobéda Miroslav člen povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
30
II.SPA pohotovost
50
III.SPA ohrožení
70
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1 x denně
II.SPA 4 x denně
III.SPA 3 hodinové hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#20296#Katerinice
export evidenčního listu: 28.09.2021 14:59
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.