KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Kopřivnice (Kopřivnička)
Tok: Kopřivnička (ř.km 6,15)
Stanice: Kopřivnice (Kopřivnička)
GPS: 49.588679°N, 18.147867°E
Obec: Kopřivnice
ORP: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
Betonové čelo na vyústi kanalizace v ul. Havlíčkova (Kopřivnice). SPA jsou značeny třemi barevnými čárami: Zelená - I. SPA Žlutá - II. SPA Červená - III. SPA Hladiny SPA jsou měřeny od horní hrany vyústi.
Číslo hydrologického pořadí:
Provozovatel stanice: Město Kopřivnice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
40
II.SPA pohotovost
20
III.SPA ohrožení
1
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 15.06.2021 00:02
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.