KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Koryčany (Stříbrník)
Tok: Stříbrník
Stanice: Koryčany (Stříbrník)
GPS: 49.10699°N, 17.15923°E
Obec: Koryčany
ORP: Kroměříž
Kraj: Zlínský
Hlásný profil kat. C ve správě města Koryčany. Ultrazvukové hladinoměrné čidlo umístěné na potoku Stříbrník (který je levostranným přítokem řeky Kyjovky) na parcelním čísle 461/4, poblíž č. p. 223. Čidlo je umístěno na mostní konstrukci na 4 m dlouhé konzoli. Profil je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Hlásný profil monitoruje městská policie a jednotka SDH. Město dále varuje obec Mouchnice a obce Nemotice a Snovídky, které se nachází na řece Kyjovce pod městem a ORP Kroměříž.
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-068
Průměrný vodní stav: 60 cm
Provozovatel stanice: Město Koryčany
Příjemci varovných SMS zpráv:
Ing. Hana Jamborová předseda PK
Ludmila Prokešová tajemník PK
Lubor Daníček místopředseda PK
Pavel Vaněk člen PK
Josef Ketler člen PK
Josef Prokeš člen PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
100
II.SPA pohotovost
120
III.SPA ohrožení
140
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/
Naměřená data jsou dostupná na: https://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/5157
export evidenčního listu: 13.04.2024 17:23
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.