KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Kostelec nad Orlicí C (Divoká Orlice)
Tok: Divoká Orlice
Stanice: Kostelec nad Orlicí C (Divoká Orlice)
GPS: 50.11055°N, 16.22669°E
Obec: Kostelec nad Orlicí
ORP: Kostelec nad Orlicí
Kraj: Královéhradecký
Hlásný profil kat. C je umístěn na mostku přes řeku Divoká Orlice v ř. km 16,65, na ulici Za Nádražím. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Kostelec nad Orlicí a informace předává povodňovým komisím městyse Častolovice a obce Čestice. Provozovatelem hladinoměru je město Kostelec nad Orlicí.
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-0500-0-00
Provozovatel stanice: Město Kostelec nad Orlicí
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta města
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
190
II.SPA pohotovost
240
III.SPA ohrožení
280
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/chmibeta/#lvs#graph#1db30f45a
export evidenčního listu: 30.09.2022 17:09
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.