KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Králíky (Králický potok)
Tok: Králíky
Stanice: Králíky (Králický potok)
GPS: 50.0830871°N, 16.7671218°E
Obec: Králický potok
ORP: Králíky
Kraj: Pardubický
Hlásný profil kategorie C leží na Kralickém potoce na silničním mostě - říční km 2,43 u č. p. 115. Jedná se o hladinoměrné čidlo. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Králíky. Město dále varuje obce Lichkov a Dolní Lipka, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem hladinoměru je město Králíky.
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-008
Provozovatel stanice: Město Králíky
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
111
II.SPA pohotovost
201
III.SPA ohrožení
359
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: profil neumožňuje přenos dat
export evidenčního listu: 27.11.2021 15:28
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.