KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Křemenec (Romže)
Tok: Romže
Stanice: Křemenec (Romže)
GPS: 49.573498°N, 16.907751°E
Obec: Konice
ORP: Konice
Kraj: Olomoucký kraj
Hlásný profil kat. C se nachází v lokalitě Trávníky v místní části Křemenec (město Konice) na návodní straně mostu. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Provozovatelem hlásného profilu je obec Stražisko.
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-0280-0-00
Provozovatel stanice: Obec Stražisko
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
50
II.SPA pohotovost
65
III.SPA ohrožení
85
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.envimonitoring.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#50346
export evidenčního listu: 30.05.2024 19:00
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.