KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Lázně Libverda (Libverdský potok)
Tok: Libverdský potok
Stanice: Lázně Libverda (Libverdský potok)
GPS: 50.8903006°N, 15.1915567°E
Obec: Lázně Libverda
ORP: Frýdlant
Kraj: Liberecký
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází u zatrubnění Libverdského potoka naproti obecnímu úřadu obce Lázně Libverda. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Lázně Libverda. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům měst  Hejnice, Raspenava a ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je obec Lázně Libverda.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-10-006
Nejvyšší zaznamenaný stav: 332cm (29.07.2015)
Provozovatel stanice: Obec Lázně Libverda
Příjemci varovných SMS zpráv:
starosta obce Lázně Libverda
místostarosta obce Lázně Libverda
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
30
II.SPA pohotovost
90
III.SPA ohrožení
150
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.edpp.cz/zarizeni/lazne-libverda-libverdsky-potok-/
export evidenčního listu: 22.08.2019 15:11
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.