KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Lipová (Bystřička)
Tok: Bystřička
Stanice: Lipová (Bystřička)
GPS: 49.41014°N, 17.61641°E
Obec: Lipová
ORP: Přerov
Kraj: Olomoucký
Hladinoměr obce Lipová je vybudován na mostě přes Bystřičku u hlavní silnice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Lipová. Obec dále varuje obce Dřevohostice, Turovice a Domaželice, které se nachází níže na toku Bystřičky a příslušné ORP (Přerov).
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 085
Provozovatel stanice: Obec Lipová
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
50
II.SPA pohotovost
80
III.SPA ohrožení
120
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=60&cs=23820
export evidenčního listu: 19.02.2020 05:10
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.