KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Lipová-Lázně (Staříč) C15
Tok: Staříč
Stanice: Lipová-Lázně (Staříč) C15
GPS: 50.22792°N, 17.14293°E
Obec: Lipová-Lázně
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Hlásný profil kat. C ve správě obce Lipová-Lázně se nachází 15 m nad mostkem k Lázeňskému vrchu, na levém břehu u domu č. p. 265. Platnost SPA Lipová-lázně, Jeseník.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0860
Provozovatel stanice: Povodí Odry, státní podnik
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
150
II.SPA pohotovost
170
III.SPA ohrožení
190
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 2 x denně
III.SPA 3 x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: www.pod.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://app.pod.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=300021300&oid=1
export evidenčního listu: 21.01.2022 22:28
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.