KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Litultovice H1 (Choltický potok)
Tok: Choltický potok
Stanice: Litultovice H1 (Choltický potok)
GPS: 49.9035441°N, 17.7529425°E
Obec: Litultovice
ORP: Opava
Kraj: Moravskoslezský
Na silničním mostu přes Choltický potok. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Litultovice. Obec dále varuje obec Dolní Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava).
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-02-091
Provozovatel stanice: Městys Litultovice
Příjemci varovných SMS zpráv:
starosta městyse Litultovice Ing. Jan Birgus
vedoucí JSDH Jiří Drápal
zastupitel Ivo Machovský
zastupitel Tomáš Lebeda
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
50
II.SPA pohotovost
80
III.SPA ohrožení
120
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#42502#Litultovice-H1
export evidenčního listu: 30.05.2024 19:23
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.