KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Medlov 1 (Jezero)
Tok: potok Jezero
Stanice: Medlov 1 (Jezero)
GPS: 49.03253°N, 16.51859°E
Obec: Medlov
ORP: Židlochovice
Kraj: Jihomoravský
U mostu přes potok Jezero v místě lokálního vybřežení je pod č. p. 42 umístěn hlásný profil kategorie C. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s vodočetnou latí. Městys Medlov o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Židlochovice, obec Cvrčovice a město Pohořelice ležící níže na vodních tocích.
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-005
Nejvyšší zaznamenaný stav: 635cm (06.01.2016)
Provozovatel stanice: Městys Medlov
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
130
II.SPA pohotovost
200
III.SPA ohrožení
250
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.edpp.cz/zarizeni/medlov-1-jezero-/
export evidenčního listu: 27.02.2024 13:57
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.