KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Mošnov (Lubina)
Tok: Lubina (ř.km 8,95)
Stanice: Mošnov (Lubina)
GPS: 49.688397°N, 18.12789°E
Obec: Mošnov
ORP: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil je na mostě MK (býv. st. silnice č. III/48018 – říč.km 8,95). Hladiny SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.
Číslo hydrologického pořadí:
Provozovatel stanice: Obec Mošnov
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
470
II.SPA pohotovost
370
III.SPA ohrožení
270
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 15.06.2021 00:01
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.