KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Pernštejn (Nedvědička)
Tok: Nedvědička
Stanice: Pernštejn (Nedvědička)
GPS: 49.45000°N, 16.31620°E
Obec: Nedvědice
ORP: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
Hlásný profil kat. C se nachází na hospodářském mostku přes Nedvědičku, v ř. km 1,850 v místní části Pernštejn. Profil je vybaven ultrazvukovou sondou pro sledování výšky hladiny Nedvědičky a také automatickým odesílám dat a výstražných sms zpráv. SPA jsou směrodatné pro městys Nedvědice. Provozovatelem hladinoměru je městyse Nedvědice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-066
Nejvyšší zaznamenaný stav: 122cm (14.08.2020)
Provozovatel stanice: Městys Nedvědice
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta obce Nedvědice
Místostarosta obce Nedvědice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
60
II.SPA pohotovost
90
III.SPA ohrožení
120
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.edpp.cz/zarizeni/pernstejn-nedvedicka-/
export evidenčního listu: 01.12.2021 23:34
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.