KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Petrov nad Desnou - Terezín 8. HP (Desná)
Tok: Desná
Stanice: Petrov nad Desnou - Terezín 8. HP (Desná)
GPS: 50.010015°N, 17.0324959°E
Obec: Petrov nad Desnou
ORP: Šumperk
Kraj: Olomoucký
V Petrově nad Desnou v místní části Terezín se na mostě u Modlitebny nachází hlásný profil kat. C, Petrov nad Desnou - Terezín 8. HP (Desná). Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje SDH a PK Petrov nad Desnou. Provozovatelem je SO Údolí Desné.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-0750-0-00
Provozovatel stanice: SO Údolí Desné
Příjemci varovných SMS zpráv:
Předseda PK Petrov nad Desnou
Místopředseda PK Petrov nad Desnou
Členové PK Petrov nad Desnou
PK Rapotín
PK Vikýřovice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
120
II.SPA pohotovost
170
III.SPA ohrožení
200
Četnost hlášení SPA
I.SPA každých 20 minut
II.SPA každých 10 minut
III.SPA každých 5 minut
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/26845
export evidenčního listu: 20.09.2021 16:30
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.