KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Podolí (Podolský potok)
Tok: Podolský potok
Stanice: Podolí (Podolský potok)
GPS: 49.44561°N, 17.52989°E
Obec: Podolí
ORP: Přerov
Kraj: Olomoucký
Hladinoměrná stanice obce Podolí je umístěna na mostě přes Podolský potok nedaleko obecní kapličky. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Podolí. Obec dále varuje obce Horní Moštěnice a Beňov, které se nachází níže na toku Podolského potoka a příslušné ORP (Přerov).
Číslo hydrologického pořadí: 4 – 12 – 02 – 092
Provozovatel stanice: Obec Podolí
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
60
II.SPA pohotovost
80
III.SPA ohrožení
100
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=60&cs=23819
export evidenčního listu: 22.10.2019 06:41
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.