KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Potštejn (Divoká Orlice)
Tok: Divoká Orlice
Stanice: Potštejn (Divoká Orlice)
GPS: 50.07177°N, 16.32447°E
Obec: Potštejn
ORP: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královehradecký kraj
Hladinoměrná stanice Potštejn se nachází na přemostění přes vodní tok Divoká Orlice - cca 2 300 m nad obcí. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je Obecní úřad Potštejn. Obec dále varuje obec Záměl, které se nachází na toku Divoká Orlice pod obcí a ORP Rychnov nad Kněžnou.
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-036
Provozovatel stanice: Obecní úřad Potštejn
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
100
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
170
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=91&cs=42511
export evidenčního listu: 23.08.2019 00:53
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.