KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Prachatice (Živný potok) - ulice Nádražní
Tok: Živný potok
Stanice: Prachatice (Živný potok) - ulice Nádražní
GPS: 49.0144672°N, 14.0065492°E
Obec: Prachatice
ORP: Prachatice
Kraj: Jihočeský
Hladinoměrná stanice Prachatice (Živný potok) - ulice Nádražní se nachází na přemostění přes Živný potok , v ulici Nádrážní blízko č. p. 291. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Těšovice, kteráse nachází na toku Živný potok pod městem a ORP Prachatice.
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-03-032
Provozovatel stanice: Město Prachatice
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta města
Místostarosta města
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
50
II.SPA pohotovost
100
III.SPA ohrožení
150
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 3x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#59200#Prachatice
export evidenčního listu: 22.06.2024 08:48
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.