KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Praskolesy (Červený potok)
Tok: Červený potok
Stanice: Praskolesy (Červený potok)
GPS: 49.86636°N, 13.9316°E
Obec: Praskolesy
ORP: Beroun
Kraj: Středočeský
Hlásný profil kategorie C se nachází na silničním mostě poblíž centra obce. Provozovatelem je obce Praskolesy.
Číslo hydrologického pořadí: 1-11-04-0320-0-00
Provozovatel stanice: Obec Praskolesy
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
100
II.SPA pohotovost
150
III.SPA ohrožení
220
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: VOX
Naměřená data jsou dostupná na: https://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/807
export evidenčního listu: 27.02.2024 13:30
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.