KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Radějov (Radějovka)
Tok: Radějovka
Stanice: Radějov (Radějovka)
GPS: 48.85332°N, 17.36068°E
Obec: Radějov
ORP: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
Manometrická sonda pro měření stavů hladin se nachází na toku Radějovka na ř. km. 14,75. Je umístěna na konstrukci betonového mostu, který se nachází u místního fotbalového hřiště. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Radějov, informace předává povodňovému orgánu obce Petrov a ORP Veselí nad Moravou.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-058
Provozovatel stanice: Obec Radějov
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta obce Radějov
Místostarosta obce Radějov
Velitel SDH
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
80
II.SPA pohotovost
110
III.SPA ohrožení
150
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50185#Radejov-H
export evidenčního listu: 14.06.2021 23:44
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.