KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Ratiboř - obecní úřad (Ratibořka)
Tok: Ratibořka
Stanice: Ratiboř - obecní úřad (Ratibořka)
GPS: 49.36737°N, 17.91537°E
Obec: Ratiboř
ORP: Vsetín
Kraj: Zlínský
Hladinoměr je umístěn na silničním mostě u obecního úřadu pod soutokem s Kateřinkou. Provozovatelem je obec Ratiboř.
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01
Provozovatel stanice: Obec Ratiboř
Příjemci varovných SMS zpráv:
Jiřina Sklenská starostka obce, předsedkyně PK
Oldřich Bělíček tajemník obce, tajemník PK
Rostislav Javořík člen PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
100
II.SPA pohotovost
160
III.SPA ohrožení
240
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#20295#Ratibor-2
export evidenčního listu: 28.09.2021 15:13
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.