KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Skrbovice (Opava)
Tok: Opava
Stanice: Skrbovice (Opava)
GPS: 50.05246°N, 17.48426°E
Obec: Bruntál - Kunov
ORP: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kategorie C, ve správě města Bruntál, který je nainstalovaný v rámci projektu "Protipovodňová opatření města Bruntál". Profil je umístěný na mostě přes Opavu zhruba 3 km protiproudně od části města Kunov. Senzor je přichycen k horní hraně mostovky.
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-021
Provozovatel stanice: město Bruntál
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
140
II.SPA pohotovost
170
III.SPA ohrožení
200
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50489#H-Skrbovice
export evidenčního listu: 19.09.2021 13:15
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.