KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Stará Červená Voda (Červený potok)
Tok: Červený potok
Stanice: Stará Červená Voda (Červený potok)
GPS: 50.34038°N, 17.20172°E
Obec: Stará Červená Voda
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na silničním mostě přes Červený potok v obci Stará Červená Voda u č.p. 11. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Stará Červená Voda. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány obce Velká Kraš, města Vidnava a ORP Jeseník. Provozovatelem hladinoměru je obec Stará Červená Voda.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-055
Provozovatel stanice: Obec Stará Červená Voda
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda PK
místopředseda PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
30
II.SPA pohotovost
40
III.SPA ohrožení
50
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: https://povodnovyportal.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: https://povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/123
export evidenčního listu: 15.06.2021 15:25
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.