KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Štěpánov (Oskava)
Tok: Oskava
Stanice: Štěpánov (Oskava)
GPS: 49.69407°N, 17.20654°E
Obec: Štěpánov
ORP: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Hlásný profil kategorie C je ve správě obce Štěpánov. Vodoměrná stanice hlásného profilu je umístěná na návodní straně silničního mostu nad obcí, poblíž místní části obce Liboš - Krnov. Úsek platnosti SPA je od hlásného profilu po místní část obce Benátky.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-064
Provozovatel stanice: obec Štěpánov
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
130
II.SPA pohotovost
160
III.SPA ohrožení
190
Četnost hlášení SPA
I.SPA 30 min
II.SPA 30 min
III.SPA 30 min
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#23868
export evidenčního listu: 22.01.2022 21:20
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.