KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Tatenice, Hraniční potok
Tok: Hraniční potok
Stanice: Tatenice, Hraniční potok
GPS: 49.87732°N, 16.6944400°E
Obec: Tatenice
ORP: Lanškroun
Kraj: Pardubický
Vyznačené SPA barevným pruhem na opěrné zdi. Obec dále varuje obec Hoštejn a město Zábřeh, které se nachází na toku Moravská Sázava pod obcí.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-027
Provozovatel stanice: Obec Tatenice
Poznámka:
Hlásný profil monitoruje hlídková služba obce Tatenice.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
50
II.SPA pohotovost
70
III.SPA ohrožení
90
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 19.09.2021 12:56
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.