KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Troubky (místní tok)
Tok: místní tok
Stanice: Troubky (místní tok)
GPS: 49.4520466667°N, 17.3663736111°E
Obec: Troubky
ORP: Přerov
Kraj: Olomoucký
Měrný bod Troubky_H2 je umístěn mimo koryto toku, jedná se o samostatně umístěný vodočet s měřícím zařízením uprostřed zaplavovaného pole. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrem s přenosem dat a vodočetnou latí.
Číslo hydrologického pořadí:
Provozovatel stanice: Obec Troubky
Příjemci varovných SMS zpráv:
Předseda PK obce Troubky
Místopředseda PK obce Troubky
Předseda PK města Tovačov
Místopředseda PK města Tovačov
Tajemník PK města Tovačov
Předseda PK obce Lobodice
Poznámka:
Provozovatel stanice dále informuje o aktuální situaci příslušné ORP (Přerov) a obce níže po toku - Lobodice, Uhřičice a Kojetín.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
170
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50001#Troubky-H2
export evidenčního listu: 22.02.2020 22:40
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.