KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Uničov - jez v městském parku (Oskava)
Tok: Oskava
Stanice: Uničov - jez v městském parku (Oskava)
GPS: 49.78087°N, 17.12920°E
Obec: Uničov
ORP: Uničov
Kraj: Olomoucký
Vodoměrná stanice (kat. C) je umístěna na jezu přes vodní tok Oskava v městském parku vedle kynologického cvičiště. Jez se nachází v městském parku v blízkosti zahrádkářských osad v severní části intravilánu města Uničov, ve vzdálenosti přibližně 2 km od centra města. Hlásný profil je složen z manometrického čidla a vodočetné latě a je provozován městem Uničov.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-054
Nejvyšší zaznamenaný stav: 174cm (29.10.2017)
Provozovatel stanice: Město Uničov
Poznámka:
Platnost SPA pro úsek toku od HP po HP kat. B Uničov (ČHMÚ) Sleduje: hlídková služba. Po překonání I.SPA automatické odeslání SMS: Městská policie, Vodoprávní úřad (p.Kukula, p.Sovová), Odbor obrany a kriz.řízení (p.Kovařík), SDH Uničov. Po překonání II.SPA automatické odeslání SMS: Městská policie, Vodoprávní úřad (p.Kukula, p.Sovová), Odbor obrany a kriz.řízení (p.Kovařík), SDH Uničov + Odbor ŽP (p.Mátlová), Starosta (p.Vincour).
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
165
II.SPA pohotovost
172
III.SPA ohrožení
185
Četnost hlášení SPA
I.SPA 15 min
II.SPA 15 min
III.SPA 15 min
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#50393#H-Unicov
export evidenčního listu: 29.02.2024 23:57
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.