KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Úvaly (Výmola)
Tok: Výmola
Stanice: Úvaly (Výmola)
GPS: 50.06886°N, 14.71964°E
Obec: Úvaly
ORP: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
Hladinoměr kategorie C je umístěn na mostku, na komunikaci U Přeložky s označením I/12 v jihozápadní části města na toku Výmola v ř. km 19,20. Hladinoměr slouží k informaci města Úvaly a obcí Vyšehořovice a Horoušany. Provozovatelem hladinoměru je město Úvaly.
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-07-054
Provozovatel stanice: město Úvaly
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta města Úvaly
Vedoucí Veřejně prospěšných služeb
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
115
II.SPA pohotovost
140
III.SPA ohrožení
180
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA 4x min.
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#44636#Uvaly---hlavni
export evidenčního listu: 27.11.2021 16:31
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.