KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Valašská Polanka (Senice)
Tok: Senice
Stanice: Valašská Polanka (Senice)
GPS: 49.26437°N, 17.99787°E
Obec: Valašská Polanka
ORP: Valašská Polanka
Kraj: Vsetín
Hlásný profil kategorie C se nachází u silničního mostu ve Valašské Polance v říčním kilometru 6,150. Provozovatelem je obec Valašská Polanka. Kóta nuly vodočtu: 382,46 m n. m.
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-054
Průměrný vodní stav: 15 cm
Provozovatel stanice: Obec Valašská Polanka
Příjemci varovných SMS zpráv:
starosta obce Valašská Polanka, Ústí
místostarosta obce Valašská Polanka, Ústí
členové povodňové komise obcí Valašská Polanka, Ústí
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
150
II.SPA pohotovost
210
III.SPA ohrožení
255
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/26848
export evidenčního listu: 28.09.2021 15:22
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.