KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Vápenice (Krátkovský potok)
Tok: Krátkovský potok
Stanice: Vápenice (Krátkovský potok)
GPS: 48.96830°N, 17.84067°E
Obec: Vápenice
ORP: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
Značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity se nachází na mostě přes silnici č. III/05023, na vzdušné straně, na pravém břehu. Platnost: Vápenice, Starý Hrozenkov. Provozovatelem hladinoměru je obec Vápenice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-21-09-005
Provozovatel stanice: OÚ Vápenice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
52
II.SPA pohotovost
72
III.SPA ohrožení
92
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 20.10.2021 06:26
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.