KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Vápenná-Polka (Ztracený potok)
Tok: Ztracený potok
Stanice: Vápenná-Polka (Ztracený potok)
GPS: 50.26938°N, 17.09314°E
Obec: Vápenná
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Ztracený potok v obci Vápenná, v části Polka, u č.p. 40. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány města Žulová a ORP Jeseník. Provozovatelem hladinoměru je obec Vápenná.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-040
Provozovatel stanice: Obec Vápenná
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda PK
místopředseda PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
60
II.SPA pohotovost
90
III.SPA ohrožení
120
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: https://povodnovyportal.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: https://povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/122
export evidenčního listu: 16.01.2022 21:01
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.